De familie Wilgers woont, werkt en boert al generaties lang op landgoed Frieswijk. Na Gerrit, Jan, Antony, Hein, Antoon en Leo is nu Ton er (bijna) klaar voor om het bedrijf voort te zetten.

Door de jaren heen is het bedrijf natuurlijk behoorlijk veranderd, vroeger waren de boerderijen klein, en verbouwde men vele verschillende gewassen en hielden verschillende soorten vee. Tegenwoordig zijn we gespecialiseerd in het telen van akkerbouwgewassen, de velden zijn groter geworden, maar op landgoed Frieswijk zijn nog steeds de oude houtwallen tussen onze velden aanwezig, een mooie plek waar wild en insecten zich schuil kunnen houden.

Ook ons woonhuis, grotendeels gebouwd voor 1781 herinnerd aan vroeger. De vensters met blauw/ witte zandlopers zijn kenmerkend voor de boerderijen die horen tot Landgoed Frieswijk. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren schuren bij gebouwd, maar dit doen we met behoud van de schoonheid van de oude boerderij en het landschap.

De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot voor de 14e eeuw, tot de dag van vandaag is het authentieke landschap bewaard gebleven. Op het landgoed werken boeren hand in hand met de natuur. Het landgoed is naast landbouwgrond een samenkomst van bossen, houtwallen, landweren en water. We boeren samen met onze collega akkerbouwer en melkveehouders, dit zorgt naast de afwisseling met de natuur ook voor afwisseling van akkerbouwgewassen en grazend vee. Onze aardappelen telen we in wisselteelt met andere gewassen een van die gewassen is bijvoorbeeld koolzaad, te herkennen aan de mooie gele bloemenvelden in het voorjaar.