We telen onze aardappelen met zorg voor onze omgeving en het milieu. Dit doen we met nieuwe technieken maar ook samen met de natuur!

Bemesting

De smaak van aardappelen wordt voor een groot deel beïnvloed door de bodem en bemesting. Kunstmest zorgt bijvoorbeeld voor een goede opbrengst, maar is niet de beste basis voor de smaak van de aardappelen en het milieu. Vandaar dat we het gebruik van kunstmeststoffen zo veel mogelijk beperken. In plaats daarvan werken we met dierlijke mest van veehouders in de buurt, groenbemesters en compost.

Onze velden op Frieswijk en in de omgeving hebben van nature verschillen in grondsoort, dit heeft effect op de groei van onze aardappelen. Daarom brengen we met een bodemscanner onze percelen in kaart om niet meer te bemesten dan nodig is.  

Gewasbescherming

Net als mens en dier kunnen planten ziek worden. Ook voor planten geldt: voorkomen is beter dan genezen, daarom beschermen we onze aardappelen gedurende het seizoen tegen bijvoorbeeld schimmels. Bij het bepalen van het moment om de aardappels te beschermen maken we naast de jarenlange ervaring van Leo ook gebruik van sensoren in onze velden. Op deze manier blijven de aardappelen altijd weerbaar maar hoeven we minder gewasbeschermingsmiddelen toe te passen.

Beregening

Om lekkere aardappels te telen is water nodig, gelukkig valt een groot deel daarvan in de vorm van neerslag. Maar helaas zijn er steeds vaker periodes met te weinig water voor onze aardappels. In die periodes helpen we de natuur een handje. Op een deel van onze velden hebben we sloten en een drainagesysteem, tijdens natte periodes gebruiken we dit voor het afvoeren van water, maar in droge periodes kunnen we hiermee water bufferen en brengen we het water via de sloten en drainage naar de planten. Beregenen van onderen dus. Daarnaast gebruiken we een beregeningsinstallatie, deze zetten we in als onze bodemvochtstensoren aangeven dat onze aardappels water nodig hebben. Ook hier geldt dus: enkel beregenen als dat nodig is!

Zoete aardappels

Onze zoete aardappels telen we onder biologisch afbreekbaar plastic (gemaakt van zetmeel). Dit doen we om de temperatuur in de grond te verhogen, en als barrière tegen onkruid. De teelt van zoete aardappels voeren we uit zonder gewasbeschermingsmiddelen en minimaal gebruik van kunstmest.